Treatment

การรักษา 

  • งานพื้นฐานได้แก่ การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน ทำฟันเด็ก ฟอกสีฟัน X-Rayจัดฟัน
  • งานเฉพาะทาง ได้แก่ จัดฟัน ฝักรากเทียม ผ่าฟันคุด-ฟันผัง รักษาปริทันต์อักเสบ รักษารากฟันอย่างยาก
    ( ฟันกราม, รากโค้ง, รักษารากฟันซ้ำ / Reterat endodonitic treatment)
    ใส่ฟันปลอมถอดได้-ติดแน่น ทำฟันเด็กเล็ก