Treatment

 

การรักษา

 

  • งานพื้นฐานได้แก่ การอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน รักษารากฟัน ทำฟันเด็ก ฟอกสีฟัน X-Rayจัดฟัน

 

  • งานเฉพาะทาง ได้แก่ จัดฟัน ฝักรากเทียม ผ่าฟันคุด-ฟันผัง รักษาปริทันต์อักเสบ รักษารากฟันอย่างยาก

       ( ฟันกราม, รากโค้ง, รักษารากฟันซ้ำ / Reterat endodonitic treatment)
 

        ใส่ฟันปลอมถอดได้-ติดแน่น ทำฟันเด็กเล็ก